Czym są pliki oraz foldery?

Folder – jest to wirtualna teczka, w której można przechowywać pliki, programy oraz pod foldery. Każdy plik, program posiada swoją ścieżkę i jest odpowiednio posegregowany, aby użytkownik mógł go szybciej znaleźć. Mając dany plik w folderze możemy szybciej go namierzyć po przez wyszukanie folderu po jego nazwie np. znając czyjś dokładny adres zamieszkania, czyli mając jego lokalizacje, ścieżkę możemy za pomocą nawigacji trafić do niego tak samo jest z plikiem znajdującym się w danym folderze. Znając ścieżkę, adres danego folderu możemy dotrzeć do miejsca zamieszkania osoby, czyli do jego domu, mieszkania, czyli folderu. W środku budynku znajduje się osoba, do której przybyliśmy tak samo jest z folderem w jego środku znajduje się plik którego szukaliśmy.
Plik – jest to zbiór danych o określonej pojemności, które pisane są w języku zrozumiałym dla komputera. Każdy plik posiada tak zwane rozszerzenie, po którym można rozpoznać co to jest np. zdjęcie może być zapisane w formacie jpg, png a muzyka jako mp3 albo wma. Rozszerzenie jest częścią nazwy pliku, jest ono wstawiane na końcu nazwy po kropce. Pliki mogą być zapisywane na dysku twardym w komputerze, ale tak że nośniku typu pendrive lub na serwerze, chmurze. Ważne dla nas pliki powinny być łatwe do odnalezienia oraz zapisane tak by były bezpieczne i nikt nie powołany nie miał do nich dostępu.

Pliki oraz foldery na stronach www

Pliki i Foldery można umieszczać na stronach w formie załączników w rozszerzeniach do tego przeznaczonych np. do emalii. Dany plik ma minimalną oraz maksymalną pojemność, którą musi posiadać, aby można go było dodać na daną stronę www. Można też się zabezpieczyć po przez wykonanie kopi zapasowej wybranych plików a nawet i systemu razem z jego danymi. Pojedyncze pliki można też umieścić wirtualnie na tak zwanej chmurze, do której mamy dostęp prawie na wszystkich urządzeniach, które mają dostęp do internetu np. dzięki temu możemy w łatwy i szybki sposób przenieść dane z urządzenia na urządzenie bez kopiowania ich z nośnika na nośnik. Pliki mogą być też dodane jako materiały dla pracowników do strony firmy albo jako materiały dla studentów, kursantów. Podczas tworzenia strony internetowej używane pliki to najczęściej logo, wizytówka albo zdjęcie, czasem jest to plik txt lub film. Dane są też używane podczas naprawy oprogramowania w danym urządzeniu, gdyż mamy do czynienia z aplikacją, która pobiera z serwera pliki, które potem zostaną wgrane do danego urządzenia, duża wymiana danych istnieje też na social mediach, gdzie co chwile ktoś udostępnia jakiś plik, zdjęcie czy film.